Künstler: Ai Wei Wei, Fang Lijun, Xiaogang Zhang, Yin Xiuzhen, Yue Min Jun, Luo Brothers, Chang Xugong, Wang Guangyi, Liu Ye, Xie Nanxing, Wang Keping, Zhang Xiaogang, Qiu Shihua, u.v.a.

Luo Brothers

August 31, 2008

               „Welcome to the World Famous Brand“, Luo Brothers